Propostes 2007

Urbanisme
 • Execució i arranjament de les zones verdes i parcs infantils (Parc dels Munts, Marítima Residencial, etc.) ($$)
 • Rebaix de totes les voreres ($$)
 • Elaboració i execució d’un pla de protecció i manteniment de les zones forestals, agrícoles i ramaderes ($)
 • Creació de pipicans per zones ($)
 • Arranjament i millora de tota la senyalització de tot el municipi (transit, zona pública dels pins del Canyadell, vies verdes, etc.) ($$)
 • Reparació definitiva del col·lector del carrer Martineta ($$)
 • Subvencions per restaurar i conservar els edificis del nucli històric ($)
 • Arranjament de carreteres sota competència municipal (carrers Farigola i els transversals a l'Av. De la Galera i Av. Del Canyadell, Indians, etc.) ($$$)
 • Arranjament de les fonts del municipi ($)
 • Substitució enllumenat deteriorat o que no compleix la normativa (c/ Indians, Barri de Sant Jordi, etc.) ($$$)
 • Plantació de 1000 arbres (c/ Pescadors, Ferrocarril, etc) ($$)
 • Passos elevats peatonals a tots els carrers (l'Av. De la Galera i l'Av. Del Canyadell, Pere Badia, etc.) ($$)
 • Unir amb un passeig carrer Pere Badia, carretera i platja ($$$)
 • Prolongació de les passarel·les d’accés a la platja ($)

Social

 • Creació d’un monument d’homenatge a Francesc Macià ($)
 • Adquisició d’un vehicle adaptat per la mobilitat de la gent gran ($)
 • Creació de serveis d’atenció domiciliària per la gent gran ($$)
 • Creació d’un centre cívic per la joventut (Escorxador) ($$$)
 • Creació d’un geriàtric ($$$)
 • Adquisició d’un altre pis per persones amb risc (Maltractaments, etc) ($$)
 • Creació d’una oficina d’atenció als immigrants ($$)
 • Construcció d’un tanatori municipal ($$$)
 • Elaboració d’un catàleg de Serveis Socials i Salut públics ($)
 • Programa d’ajuda als joves pels lloguers ($$)
 • Creació d’un parc amb equipaments específics destinat a la gent gran ($$)
 • Ampliació dels serveis socials i ajudes a les famílies monoparentals, immigrants i dones maltractades ($$)
 • Eliminació dels obstacles arquitectònics dels edificis municipals existents (Casal Municipal, Policia Local, etc) ($$)
 • Organització d’una campanya de civisme ($)
 • Instal·lació de plafons d’informació de lliure accés al ciutadà ($)

Medi Ambient i Salut

 • Campanya per la recollida selectiva dels residus ($)
 • Instal·lació de dipòsits per a la recollida de pluvials per la neteja de carrers i reg ($$)
 • Control de les plagues de mosquits ($)
 • Adquisició d’una deixalleria mòbil ($$)
 • Implantació de recollida de la Matèria Orgànica al municipi tant als grans generadors com a la ciutadania ($$)
 • Parcs solars per abastir el consum elèctric de l’enllumenat públic ($$$)
 • Localització i neteja periòdica dels abocaments il·legals ($)
 • Campanya d’esterilització dels gats de carrer ($$)
 • Soterrament dels contenidors en el casc antic ($$)
 • Cursos de sensibilització ambiental per a tot el personal municipal ($)
 • Contenidors de reciclatge nous ($$)

Esports i Ensenyament

 • Espeleodromo ($$)
 • Condicionament de la piscina coberta per l'hivern ($$$)
 • Creació de carrils i pàrquing per les bicicletes ($$)
 • Creació d’un parc d’educació vial ($$)
 • Construcció d’una llar d’infants municipal ($$$)
 • Construcció d’un edifici per l’escola municipal de música ($$$)
 • Monument dedicat als mestres ($)
 • Gimnàs municipal obert tots els dies ($$)
 • Millora de les instal·lacions de la pista d’atletisme ($$)
 • Creació de transport escolar per els barris ($$)

Economia i Barris

 • Projecte per la creació d’un mercat municipal ($$$)
 • Projecte de creació d’un "Museu-Casa del Mar" a la franja litoral ($$$)
 • Canvi de mobiliari urbà, plantació d’arbres i creació de més parcs infantils al Passeig Marítim ($$$)
 • Campanya de promoció entre les empreses privades per l'incorporació al món laboral dels discapacitats ($)
 • Arranjament de tots els passos soterrats d’accés a la platja (Marítima Residencial Sud, Baix a Mar, etc.) ($$)
 • Creació d’una oficina d’informació i formació per el comerç local i les PIMES ($$)
 • Recuperació de la pl. Villar de Babilònia i condicionament del barri ($$$)
 • Arranjament i manteniment en condicions dels barris i urbanitzacions ($$$)
 • Habilitar una zona wifi a la platja ($)

  $$$- Previsió de més de 600.000 €
  $$- Previsió de més de 70.000 € fins 600.000 €
  $- Previsió de menys de 70.000 €

* Ciutadà

 • Habilitar en condicions adequades i amb caràcter d'urgència el pàrking d'un servei tan important i imprescindible com és el Centre d'Assistència Primaria de Torredembarra (CAP).

* Unió de Comerciants, Empresaris i Professionals de Torredembarra (UCEP)

 • Habilitació d’un local per l’execució del Pla de Dinamització de Torredembarra per la UCEP per tal d’oferir un servei millor.
 • Incorporació de personal tècnic dintre de les regidories de Promoció Econòmica i Comerç, que tindria com a objectiu prioritari: Per la creació d’una oficina per l’atenció a l’autònom i al comerç. Per dur a terme plans de formació, promoció econòmica per a emprenedors, consolidació de pimes...

* Grup de Dones de Torredembarra

 • Creació d’un monument d’homenatge a Francesc Macià.
 • Plantació d’arbres al carrer Pescadors.
 • Elaboració d’un projecte per la creació d’un mercat municipal.

* GEPEC

 • Contractació dels serveis d’un advocat i altres professionals especialitzats en desprogramació urbanística i tot el procés que sigui necessari per a evitar la massificació urbanística a Torredembarra: Muntanyans I i II, la partida de la Sort ( zona entre petanca i el CAP) , la finca Mercadé, el pàrquing de fora de la Muralla, etc...
 • Contractació de cursos de formació i sensibilització ambientals ( energia, aigua, natura local, ...) per a tots els polítics torrencs i el personal municipal.

* Ecologistes en Acció de Catalunya

 • Campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva del residus.
 • Campanya específica als comerços per minimitzar els embalatges.
 • Implantació de la M.O. al municipi tant als grans generadors com a la ciutadania.

* Associació de Veïns dels Munts

 • Supressió dels ressalts de neoprens a l’Av. de la Galera i l’Av. del Canyadell per pas elevats. Com per exemple els que hi ha posats davant l’estació de tren.

 • Destinar una partida pressupostaria per netejar i mantenir en condicions el ”Parc els Munts”.
 • Urbanització dels carrers (clavegueram, llum i asfalt): Farigola i dels carrers transversal als carrers Av. De la Galera i Av. Del Canyadell.